In Pluribus Unitas X. Právo a náboženstvo: Jednota v mnohosti

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 02.12.2021 - 03.12.2021
Miesto podujatia: online
Usporiadateľ: Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Konané pod záštitou: Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2021/Brozura_IPU_2021_nova.pdf
Kľúčové slová: právo náboženstvo
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Jubilejný desiaty ročník konferencie sa výnimočne uskutoční online formou na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a tak pôvodne teologicky zameraná konferencia tento rok rozšíri svoj pôvodný zámer o témy, v ktorých sa náboženstvo stretáva s právom.

Ďalšie informácie

Registračný poplatok: 40,- EUR

Kontakt: 

Mgr. et Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD., valeria.terezia.danciakova@uniba.sk
+421917774968

JUDr. ICLic. Mgr. Veronika Pétiová, PhD. veronika.petiova@flaw.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 16.11.2021 19:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie