HYGIENA ALIMENTORUM XLII

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 18.05.2022 - 20.05.2022
Miesto podujatia: Hotel Patria**** - Štrbské Pleso, Slovenská republika
Usporiadateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Odborný gestor podujatia: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. (UVLF v Košiciach)
Konané pod záštitou: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Odkaz na stránku konferencie: https://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/
Kľúčové slová: zdravotná bezpečnosť kvalita potraviny hydina zverina ryby vajcia med
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavným zameraním 42. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLII je prezentácia aktuálnych poznatkov o zdravotnej bezpečnosti a kvalite hydinového mäsa, výrobkov z hydinového mäsa, vajec, vaječných výrobkov, produktov rybolovu, zveriny z voľne žijúcej a farmovej zveri a medu. V posterovej sekcii môžu byť prezentované aktuálne poznatky o zdravotnej bezpečnosti a kvalite aj ostatných potravinových komodít.

Súčasťou konferencie bude aj „Súťaž o najlepšie hydinové párky a hydinovú šunku konferencie Hygiena Alimentorum XLII“.

Tématické okruhy

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ A KVALITA PRODUKTOV HYDINY, RYBOLOVU A ZVERINY – AKTUÁLNE PROBLÉMY A TRENDY

Ďalšie informácie

Organizátori:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Únia hydinárov Slovenska
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok pre aktívnych a pasívnych účastníkov (150,00 €) zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníka abstraktov, vydanie recenzovaného elektronického zborníka príspevkov (na USB), preklad konferenčných materiálov, simultánne tlmočenie prednášok (v prvý deň prednášok), obed a účasť na spoločenskom večeri dňa 19. mája 2022.

 

Informáciu o podujatí vložil:
MVDr. Boris Semjon, PhD. (boris.semjon@uvlf.sk)
Posledná aktualizácia: 05.04.2022 18:37

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie