HYGIENA ALIMENTORUM XL - „Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít“

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 15.05.2019 - 17.05.2019
Miesto podujatia: Hoteli Patria **** Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Usporiadateľ: UVLF v Košiciach - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Odborný gestor podujatia: doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/
Kľúčové slová: bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov bezpečnosť a kvalita rastlinných komodít
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

40. ročník konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XL s tematickým zameraním „Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít", sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentovať aktuálne poznatky o význame, bezpečnosti a kvalite mlieka a mliečnych produktov na úrovni domácich a zahraničných producentov. Súčasťou konferencie bude už tradične aj sekcia zameraná na bezpečnosť, kvalitu a spracovanie rastlinných komodít.

Tématické okruhy

Tematické zameranie konferencie

1. Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov
2. Bezpečnosť a kvalita rastlinných komodít

Ďalšie informácie

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY A TECHNOLÓGIE POTRAVÍN
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV V BRATISLAVE

ODBORNÝ A MEDZINÁRODNÝ VÝBOR

ODBORNÝ A ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE

MAĽA Pavel, doc., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR

BÍREŠ Jozef, prof., MVDr., DrSc.
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
DUDRIKOVÁ Eva, doc., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
GOLIAN Jozef, prof., Ing., Dr.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Nitra, Slovenská republika
HERIAN Karol, Ing., CSc.
Žilina, Slovenská republika
KERESTEŠ Ján, Ing., CSc.
Nika, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenská republika
KOLOŠTA Miroslav, Ing., PhD.
Výskumný ústav mliekárenský a.s., Žilina, Slovenská republika
KURUCOVÁ Monika, MVDr.
Tatranská mliekareň a.s., Slovenská republika
KUZMIAK THEISZOVÁ Marica, Ing.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MOJŽIŠOVÁ Jana, Dr. h. c., prof., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
TREMLOVÁ Bohuslava, doc., MVDr., PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Česká republika
TUREK Peter, prof., MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
VORLOVÁ Lenka, prof., MVDr., PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Česká republika
VOSKÁR Stanislav, Ing.
Slovenský mliekarenský zväz, Slovenská republika

TERMÍNY

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 17. apríla 2019

Príspevok (abstrakt, celý príspevok do zborníka na CD a poster) je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 24. apríla 2019

Úhrada účastníckeho poplatku je najneskôr do 24. apríla 2019.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 150,- € (nie sme platcami DPH)
Účastnícky poplatok, pre aktívnych a pasívnych účastníkov 150,00 EUR, zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníka, preklad konferenčných materiálov, simultánne tlmočenie prednášok (len v prvý deň prednášok), obed a účasť na spoločenskom večeri dňa 16.5.2019.
Účastnícky poplatok pre firemnú prezentáciu (300,00 EUR) zahŕňa vyššie spomenuté organizačné náklady (pre dve osoby). Na tretiu a každé ďalšie osoby sa vzťahuje povinnosť registrácie aktívnej alebo pasívnej účasti a zaplatenie účastníckeho poplatku.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podujatie bude fotograficky dokumentované.

Registrácia online na http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/registracia.php

Viac informácií na http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/

Posledná aktualizácia: 07.03.2019 12:37

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie