Horizonty železničnej dopravy 2020

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 20.04.2021 - 21.04.2021
Miesto podujatia: Žilina
Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Konané pod záštitou: prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., rektora UNIZA
Odkaz na stránku konferencie: https://fpedas.uniza.sk/~horizonty/
Kľúčové slová: železničná doprava preprava ekonomika dopravy logistika
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Cieľom jedenásteho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie je podpora inovatívnych teoretických i praktických poznatkov v dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach a tiež manažmentu a marketingu v aplikácii v podmienkach železničnej dopravy a logistiky. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného, interoperabilného a harmonizovaného európskeho železničného priestoru EÚ, na ktorého vytváraní sa budú podieľať inovácie a spolupráca vo výskume. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky a zároveň vytvára platformu na výmenu poznatkov z implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Konferencia Horizonty železničnej dopravy pokrýva zapojenie sa železničnej dopravy do logistických reťazcov a jej význam v intermodálnej preprave.

Tématické okruhy

1. Železničná doprava

- Technológia železničnej dopravy a prepravy
- Udržateľná verejná osobná doprava
- Informačné technológie v doprave a optimalizácia dopravných a prepravných procesov
- Dopravná politika a kompetencie v doprave
- Manažment a marketing, komunikácia, ľudské zdroje a vzdelávanie v doprave
- Ekonomika dopravných podnikov v globálnej ekonomike

2. Logistika

- Logistika a obehové procesy v doprave
- Nové trendy v intermodálnej preprave
- Logistické technológie v doprave
- Autonómna mobilita
- Priemysel 4.0 v logistike
- Supply Chain Management

Ďalšie informácie

Konferencia sa uskutoční 22.- 23. apríla 2021 v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline. Termín bol presunutý z dôvodu pandemickej situácie.

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 15.01.2021 08:40

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie