História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 27.09.2017 - 28.09.2017
Miesto podujatia: Banská Štiavnica
Usporiadateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., prof. Ing. Ivan Makovíny, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/historia-sucasnost-a-buducnost-elektrotechniky-na-slovensku.html?page_id=4953
Kľúčové slová: osobnosti slovenskej elektrotechniky história elektrotechniky nové metódy výučby elektrotechniky súčasný stav elektrotechniky
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Zameraním konferencie je ukázať verejnosti a mladým ľuďom v kontexte nadviazania na bohatú minulosť elektrotechniky na Slovensku, na jej reálne a významné postavenie vo výrobnej a konštruktérskej praxi, v spotrebnej sfére a poukázať na perspektívu pôsobenia v tejto oblasti.

Zároveň sa predpokladá využiť konferenciu na propagáciu elektrotechniky s cieľom posilniť záujem mladej generácie o štúdium elektrotechniky na stredných odborných a vysokých školách.

Tématické okruhy

1. Osobnosti slovenskej elektrotechniky a príbuzných odborov.

2. História elektrifikácie a elektrotechniky na území Slovenska.

3. Historické súvislosti elektrotechniky s inými technickými odvetviami.

4. Vplyv fyziky a iných prírodných vied na rozvoj elektrotechniky.

5. Nové metódy výučby elektrotechniky, propagácia štúdia, súčasný stav výučby odborníkov pre oblasť elektrotechniky na Slovensku.

6. Súčasný stav elektrotechniky v priemyselnej sfére Slovenska a perspektívy jej rozvoja.

Ďalšie informácie

Organizačné pokyny:

Registrácia, názov príspevku - 20.5.2017

Plný text príspevku - 30.6.2017

Účastnícky poplatok 135 Eur, úhrada do 15.6.2017 (v poplatku sú zahrnuté náklady na konferenciu, zborník a ubytovanie)

Posledná aktualizácia: 09.05.2017 21:22

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie