GIREP-EPEC 2023 - "Physics learning promoting culture and addressing societal issues".

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 03.07.2023 - 07.07.2023
Miesto podujatia: Faculty of Science, UPJS, Košice, Slovakia and online
Usporiadateľ: Physics learning promoting culture and addressing societal issues The GIREP-EPEC 2023 conference will be held 3-7 July 2023 in Košice, Slovakia. It is organized by the International Research Group on Physics Teaching – GIREP (Groupe International de Recher
Odborný gestor podujatia: Faculty of Science, UPJS, Košice, Slovakia
Konané pod záštitou: Faculty of Science, UPJS, Košice, Slovakia
Odkaz na stránku konferencie: https://indico.cern.ch/event/1162406/
Kľúčové slová: physics learning promoting culture
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

The theme of the conference is "Physics learning promoting culture and addressing societal issues". The programme is planned from Monday morning till Thursday afternoon with excursions on Friday and will consists of plenary talks, parallel oral sessions, symposia, workshops and poster sessions.

Na konferenciu je registrovaných 188 účastníkov z 29 krajín.

Pozvané plenárne prednášky a počas celej konferencie stále jedna z piatich paralelných sekcií, sú sprístupnené aj pre online účastníkov.

Utorkový program konferencie je voľný pre 30 slovenských učiteľov fyziky.

Tématické okruhy

The theme of the conference is "Physics learning promoting culture and addressing societal issues".

Tracks/ Topics
 
SCH: Innovative strategies and pathways to improve physics education at school


UNI: Innovative strategies and pathways to improve physics education at university


CUR: Innovative curricula for physics teaching, learning and assessment


LAB: Lab work and experiments in physics education. 


PTE: Physics teacher education and professional learning communities 


CMP: Contemporary physics and modern physics at school


REM: Teaching and Learning in remote and online environments


DIG: Digital technologies in physics education


INF: Informal learning and non-formal learning of physics


INT: Interdisciplinary approaches and physics in STEM education


IDE: Students’ identity, inclusion and wellbeing in physics learning


COL: School - university collaborations

Ďalšie informácie

Contact:

 girep2023@upjs.sk

More information  https://indico.cern.ch/event/1162406/

Posledná aktualizácia: 28.06.2023 09:38

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie