Geosyntetika 2023

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 09.02.2023 - 10.02.2023
Miesto podujatia: Univerzitná 8215/1, Žilina
Usporiadateľ: Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Odborný gestor podujatia: Marián Drusa, SvF ŽU (SK), Marián Drusa, SvF ŽU (SK)
Konané pod záštitou: Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Odkaz na stránku konferencie: https://www.geosyntetika.sk/sk/
Kľúčové slová: geosyntetické materiály manažment kvality dopravných a environmentálnych stavieb
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline pre vás pripravuje 14. ročník úspešnej konferencie Geosyntetika 2023.

Tématické okruhy

Tematické okruhy konferencie

  • Projekty stavieb s využitím geosyntetických materiálov.
  • Nové geosyntetické výrobky a materiály, ich vlastnosti a použitie v praxi.
  • Stav technických predpisov a pripravované nové štandardy pre oblasť geosyntetiky.
  • Skúsenosti z realizovaných stavieb s použitím geosyntetiky.
  • Kvalitatívne požiadavky pri prácach s geosyntetikou, manažment kvality dopravných a environmentálnych stavieb.
  • Výsledky výskumu a vývoja v oblasti geosyntetiky, vzdelávania odborníkov a študentov.

Ďalšie informácie

Termín registrácie a zaplatenia registračného poplatku je do 20. januára 2023.

Registračný formulár dostupný na https://www.geosyntetika.sk/images/Documents/Registration_GSY_2023.pdf

Kontaktné informácie:

Sekretariát konferencie:

                      Roman Bulko

                      e-mail: fstav-geosyntetika@uniza.sk

                      e-mail: roman.bulko@uniza.sk

                       tel:    +421 41 513 5764

 

 

Posledná aktualizácia: 02.01.2023 18:41

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie