Geosyntetika 2019

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 07.02.2019 - 08.02.2019
Miesto podujatia: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, budova AR
Usporiadateľ: Katedra geotechniky SvF (KGt) a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH) Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline
Odborný gestor podujatia: Marián Drusa (SvF ŽU Žilina) , Libor Ižvolt (SvF ŽU Žilina)
Odkaz na stránku konferencie: http://www.svf.uniza.sk/geosyntetika/
Kľúčové slová: geosyntetika geosyntetické materiály geosyntetické výrobky projekty stavieb enviromentálne stavby
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

13. ročník konferencie Geosyntetika sa koná  pod záštitou dekana SvF Žilinskej univerzity v Žiline. Je zamerná na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách.

Na konferencii s medzinárodnou účasťou budú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb.

Zároveň by mali byť účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

Tématické okruhy

  1. Projekty stavieb s využitím geosyntetických materiálov.
  2. Nové geosyntetické výrobky a materiály, ich vlastnosti a použitie v praxi.
  3. Stav technických predpisov a pripravované nové štandardy pre oblasť geosyntetiky.
  4. Skúsenosti z realizovaných stavieb s použitím geosyntetiky.
  5. Kvalitatívne požiadavky pri prácach s geosyntetikou, manažment kvality dopravných a environmentálnych stavieb.
  6. Výsledky výskumu a vývoja v oblasti geosyntetiky, vzdelávania odborníkov a študentov.

Ďalšie informácie

Vedeckí garanti

Marián Drusa, SvF ŽU Žilina         drusa@fstav.uniza.sk

Libor Ižvolt, SvF ŽU Žilina             izvolt@fstav.uniza.sk

Organizačný garant

Jozef Vlček, SvF ŽU Žilina              j.vlcek@fstav.uniza.sk

Registrácia

Na konferenciu je potrebné registrácia, formulár dostupný na

http://svf.uniza.sk/geosyntetika/media/files/Registration_GSY_2019(1).pdf

Po vyplnení bude pre Vás podkladom pre zaslanie úhrady vložného, ktoré treba zaplatiť do 01. 02. 2019. Vyplnený formulár zašlite na e-mailovú adresu: registracia@fstav.uniza.sk

Vložné na konferenciu zahŕňa konferenčné materiály, CD zborník, publikovanie 1 príspevku v zborníku, občerstvenie počas 2 dní rokovania (káva, čaj, minerálka), obedy 7. a 8. 2. 2019 a vstup na spoločenský večer 7. 2. 2019.

Kontakty

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina


kontaktné osoby:

Sekretariát konferencie:

e-mail: registracia@fstav.uniza.sk,

geosyntetika@fstav.uniza.sk,

tel:    +421 41 513 5796

Posledná aktualizácia: 12.12.2018 13:58

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie