Európsky dopravný kongres (ETC 2019)

Forma podujatia: Kongres › Medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 13.06.2019 - 14.06.2019
Miesto podujatia: NH Hotel Gate One, Bratislava
Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., dekan FPEDAS
Odkaz na stránku konferencie: http://www.17.etc.uniza.sk
Kľúčové slová: letecká doprava lietadlo letiská bezpečnosť
Rokovací jazyk: Anglický
Nemecký

Hlavný cieľ

17. ročník Európskeho dopravného kongresu – ETC 2019 organizuje fakulta PEDAS v spolupráci s Európskou platformou pre dopravný výskum. 17th International Conference - ETC 2019 will be co-organized by The European Platform of Transport Sciences (EPTS) which is an independent European association of societies and associations working in the field of transport sciences and of other comparable national institutions in Europe who work in that field. Since its first meeting in 2001 in Vienna the purpose of EPTS is the enhancement of the dialogue between politics, science and economy in the field of European transport. This is to be accomplished by organising scientific events, encouraging the exchange of opinions and experiences, joint PR efforts, the enhancement of scientific research and continuing education, cooperation with other scientific institutions and support of young scientists, especially through the Young Forum of European Transport Sciences (YFE). The EPTS annually organizes the European Transport Congress each year in a different European country.

Tématické okruhy

-

Ďalšie informácie

Kontakt:                                                        Mgr. Juliana Blašková

Katedra leteckej dopravy

Univerzitná 8215/1

010 26 ŽILINA

tel.:  +421 41 513 3451

       +421 918 918 293

mail: blaskova@fpedas.uniza.sk

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 18.01.2019 15:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie