Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Forma podujatia:
Termín konania: 26.09.2012
Miesto podujatia: Ekonomická študovňa UK UMB (Tajovského 10), Pedagogická študovňa UK UMB (Ružová 15), Politologická a právnická študovňa UK UMB (Kuzmányho 1)
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Odborný gestor podujatia: Mgr. Eva Hollá
Odkaz na stránku konferencie: http://www.library.umb.sk
Kľúčové slová: Európsky deň jazykov prezentácia EDC UK UMB výstava publikácií z EU Bookshop
Rokovací jazyk: Slovenský
Anglický

Hlavný cieľ

Podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, zamerané na jazykovú diverzitu Európskej únie, spojené s prezentáciou publikácii elektronického kníhkupectva EU Bookshop

Tématické okruhy

Európsky deň jazykov, prezentácia EDC UK UMB, výstava publikácií z EU Bookshop

Ďalšie informácie

Podujatie pripravilo Európske dokumentačné centrum UK UMB

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 20.09.2012 09:36

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie