Európska noc výskumníkov

Forma podujatia: Festival
Termín konania: 29.09.2017
Miesto podujatia: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad a sprievodné lokality: Medzev a Levice
Usporiadateľ: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity za pomoci Slovenskej akadémie vied, portálu EurActiv.sk a Centra vedecko-technických informácií SR
Odborný gestor podujatia: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Odkaz na stránku konferencie: http://www.nocvyskumnikov.sk/
Kľúčové slová: veda výskum inovácia
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017 Mottom festivalu je “Made by Science – Vytvorené vedou”.

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Tématické okruhy

Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 29. septembra 2017 pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.

Ďalšie informácie

Kontakt

Napíšte nám: nocvyskumnikov@sovva.sk

Manažérka projektu:
Monika Petraninová, petraninova@sovva.sk, +421 911 766 311

Projektový koordinátor pre Bratislavu:
Lucia Čelovská, celovska@sovva.sk, +421 903 818 203

Koordinátor súťaží:
Jakub Uhlík, uhlik@sovva.sk, +421 908 181 162

Technické zabezpečenie stánkov pre Bratislavu:
Martin Nerušil, nerusil@sovva.sk, +421 905 284 400

Projektová koordinátorka pre Banskú Bystricu:
Martina Chalachanová, chalachanova@sovva.sk, +421 905 943 789

Projektová koordinátorka pre Žilinu:
Miroslava Konrádová, konradova@sovva.sk, +421 904 529 262  

Projektový koordinátor pre Košice:
Peter Štofko, stofko@sovva.sk, +421 911 359 505

Projektový koordinátor pre Poprad:
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV
vrusin@ta3.sk , +421 910 280 253

Posledná aktualizácia: 29.09.2017 09:01

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie