EUNIS 2021 - A New Era of Digital Transformation: Challenges for Higher Education

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v zahraničí mimo ČR)
Termín konania: 09.06.2021 - 11.06.2021
Miesto podujatia: (Virtual) Athens
Usporiadateľ: Greek Universities Network
Odborný gestor podujatia: EUNIS
Konané pod záštitou: EUNIS
Odkaz na stránku konferencie: https://www.eunis.org/eunis2021/
Kľúčové slová: information technology and systems in higher education digital transformation in higher education
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

The EUNIS 2021 Congress provides an ideal forum to present and publish the latest results of research, development, and deployment of information technology and systems in higher education. The event also provides a unique opportunity for sharing knowledge, experiences and good practices in the area of digital transformation in higher education amongst international specialists, decision-makers, users, researchers, students and teaching staff.

 

Tématické okruhy

Submissions of scientific, technological or “best practice” works are invited in the following tracks:

      Leadership & Management
       ICT Infrastructure & Security
       Learning, Teaching and Student Experience
       Software Development
       OpenX & Interoperability
       ICT in Research
       Covid-19 as an accelerator for digital transformation

Ďalšie informácie

Deadlines
Extended Abstract submission:         March 15, 2021
Extended Abstract acceptance:        March 29, 2021
Speaker registration:                            April 5, 2021
Full Paper submission:                          May 3, 2021

More information at https://www.eunis.org/eunis2021/

 

Posledná aktualizácia: 07.04.2021 09:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie