Etika všedného dňa

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 26.04.2013
Miesto podujatia: Sečovce
Usporiadateľ: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Peter Zubko, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Odkaz na stránku konferencie: http://www.dti.sk
Kľúčové slová: etika kultúra história marketing
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Organizátori konferencie:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Katolícka univerzita v Ružomberku
Mesto Sečovce
Spojená škola Sečovce

Cieľom vedeckej konferencie je prezentovať príspevky zamerané na etiku v rôznych oblastiach a ustanovizniach (rodina, práca, podnikanie, marketing, kultúra a história, cirkev, vzdelávanie a školstvo, informačné technologie a i.).

Tématické okruhy

Nosnou témou konferencie je etika v každodennom živote človeka, v rôznych oblastiach a ustanovizniach (rodina, práca, podnikanie, marketing, kultúra a história, cirkev, vzdelávanie a školstvo, informačné technologie a i.).

Ďalšie informácie

Informácie pre účastníkov

Termín: 26. apríl 2013 (piatok), prezentácia účastníkov od 8.30 hod.

Miesto: Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Výstup z konferencie: monografia v printovej podobe

Registračný poplatok: 40 Eur

Zasielanie prihlášok a viac informácií: sklencar@dti.sk

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Posledná aktualizácia: 19.03.2013 12:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie