Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a vzdelávaní

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 21.05.2019
Miesto podujatia: Aula Rotunda EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR
Odborný gestor podujatia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Odkaz na stránku konferencie: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/etika-integrita-a-zodpovednost-vo-vyskume-a-vzdelavani.html
Kľúčové slová: etika integrita vzdelávanie výskum
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

  • zmapovať situáciu v súvislosti s etikou, integritou a zavedením infraštruktúr na univerzitách, výskumných pracoviskách a grantových agentúrach na Slovensku
  • uviesť konkrétne príklady organizovania infraštruktúr a aktivít pre zabezpečenie „Research Integrity“ v európskych krajinách
  • spoločne načrtnúť a prediskutovať následné kroky, ktoré je v tomto ohľade potrebné vykonať pre zlepšenie situácie na Slovensku

Ďalšie informácie

Program

 9:30 – 10:00 - REGISTRÁCIA

 10:00 – 12:15  I. blok 

 10:00 – 10:45  What is Reserach Ethics and why is so important - Göran Collste (SE)

10:45 – 11:30   How it works in Austria and in ENRIO  members - Nicole Foger (AT)

11:30 – 12:15   How to organize ethics training at university - Dieter De Bruyn (BE)

12:15 - 13:15   OBED

13:15 – 16:00  II. blok 

13:15 – 14:00 Výskumná etika na Slovensku - súčasnosť a ako ďalej - Soňa Ftáčniková (SK)

14:00 - 14:30   COFFEE BREAK

14:30 – 16:00 – Panelová diskusia

Vytvorenie pracovnej skupiny z predstaviteľov výskumných univerzít, SAV, výskumných organizácií a grantových agentúr s cieľom vytvorenia Národného vyhlásenia o zabezpečení Integrity výskumu a vzdelávaní na Slovensku.

Cieľom vyhlásenia je zaviazať všetky organizácie vykonávajúce výskum na Slovensku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti integrity výskumu, aby sa zvýšila dôvera verejnosti, ako aj medzinárodnej výskumnej komunity. Vyhlásenie by sa malo opierať o európske štandardy predovšetkým Kodex: European Code of Conduct on Research Integrity, ktorý je aj záväzným materiálom pre výskumníkov zapojených do programu H2020.

Posledná aktualizácia: 06.05.2019 10:12

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie