ENLIGHT - European University Kick-off Week

Forma podujatia: Prednášky › Prezentačný deň
Termín konania: 01.03.2021 - 05.03.2021
Miesto podujatia: online priestor
Usporiadateľ: ENLIGHT
Odborný gestor podujatia: ENLIGHT
Konané pod záštitou: ENLIGHT
Odkaz na stránku konferencie: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/zoznamte-sa-s-novou-europskou-alianciou-univerzit-enlight/
Kľúčové slová: európska aliancia univerzít multilaterálne siete
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

ENLIGHT združuje deväť univerzít rôzneho charakteru, ktoré predstavujú budúcnosť vzdelávania.

Svoju činnosť začne virtuálnym týždňom (1. až 5. marca 2021) verejných podujatí, medzi ktorými nebudú chýbať inšpiratívne prejavy, zaujímavé prednášky, diskusie pri okrúhlom stole, virtuálny networking či názory študentov.

Konzorcium ENLIGHT vybrali do pilotného programu Európskej komisie „Európske univerzity“, ktorého cieľom je podporovať tvorbu multilaterálnych sietí.

ENLIGHT je skratkou motta „Sieť európskych univerzít pre podporu kvality života a globálneho zapojenia cez transformáciu vyššieho vzdelávania“. Združuje deväť univerzít z deviatich európskych krajín: Baskicka (ES), Bordeaux (FR), Bratislavy (SK), Galway (IE), Göttingenu (DE), Groningenu (NL), Tartu (EE), Uppsaly (SE) a Gentu (BE). Práve spojením deviatich univerzít chce dlhodobo budovať otvorený priestor pre vzdelávanie, výučbu a spoluprácu.

V priebehu nasledujúcich troch rokov sa bude program ENLIGHT zameriavať na päť tém, ktoré budú predstavovať nové formáty vzdelávania. Konkrétne:

- klimatická zmena

- zdravie

- otázky rovnosti

- digitálna revolúcia

- obehové hospodárstvo

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 02.02.2021 11:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie