Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 31.05.2019 - 01.06.2019
Miesto podujatia: Virt, Slovakia
Usporiadateľ: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Lipková, Ľudmila, Dr. h. c. prof. Ing., CSc.
Odkaz na stránku konferencie: https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/konferencie/aktualne-konferencie/341-ekonomicke-politicke-a-pravne-otazky-medzinarodnych-vztahov-2019-economic-political-and-legal-issues-of-international-relations-2019
Kľúčové slová: European Union European integration World economy World politics Development Aid
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Faculty of International Relations University of Economics in Bratislava have the honour to invite you to 18th International Conference of Doctoral Students and Young Scholars Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2019, which will take place from May 31st to June 1st 2019 in Virt.

Tématické okruhy

The conference agenda will be divided into 5 sections:

1) European Union and European integration

2) Current issues of the world economy

3) Current issues of world politics

4) Current legal, cultural and social issues of international relations

5) Development Aid

Ďalšie informácie

International Scientific Committee:

Chairman: Lipková, Ľudmila, Dr. h. c. prof. Ing., CSc. University of Economics in Bratislava (SK)

Members:

Biffl, Gudrun, Univ.-Prof. Mag. Dr. habil.Danube University Krems (AT) Burian, Alexandru, prof. DrSc.University of European Studies of Moldova (MD)

Elokhova, Irina, prof., DrSc. Perm National Research Polytechnic University

Fábián, Attila, prof. Dr., PhD. University of Sopron (HU)

Fojtíková, Lenka, doc. Ing., Ph.D. VŠB – Technical University of Ostrava (CZ)

Kindibalyk, Olyana, doc., Ph.D.University of European Studies of Moldova (MD)

Kapustina, Larisa, prof. Dr. Urals State University of Economics, Yekaterinburg (RU)

Karpenko, Lidija, doc., DrSc. Odessa National Polytechnic University (UA)

Kościelniak, Helena, prof.Czestochowa University of Technology (PL)

Mráz, Stanislav, prof. JUDr., CSc. University of Economics in Bratislava (SK)

Palinchak, Mykola, prof., DrSc.Uzhhorod National University (UA)

Székely, Csaba, prof. PhDr., PhD. University of Sopron (HU)

Škvrnda, František, doc. PhDr., CSc. University of Economics in Bratislava (SK)

Thayer, Bradley Alfred, Professor, Ph.D. University of Iceland (IS)

Zavrl, Irena, Univ-Prof. Dr., Ph.D. University of Applied Sciences, Eisenstadt (AT)

Applications deadline: May 17, 2019

Registration fee: 80 EUR

The registration fee is to be paid by May 17, 2019. The registration fee includes the following: accommodation, conference fee, refreshments, breakfast, lunch and dinner.

Upon the payment of the registration fee of 50 EUR, articles can be published in the proceedings also in case of the author’s nonparticipation at the conference.

Conference proceedings: The proceedings will be published on the website of The Faculty of International Relations.

Conference proceedings will be submitted for evaluation to Web of Science.

Conference proceedings from 2015 are indexed in WoS, conference proceedings from 2016, 2017, 2018 were sent for evaluation to WoS.

Contributions and conference papers in Slovak, Czech or English language must be submitted in an electronic form to mvk.fmv@euba.sk no later than April 25, 2019.

Conference languages:Slovak, Czech, English (without interpretation)

Contact address:

Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava 5

e-mail: mvk.fmv@euba.sk

tel. + 421 2 6729 5456

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Lenka Haladejová, (lenka.haladejova@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 09.04.2019 13:20

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie