Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 01.06.2018 - 02.06.2018
Miesto podujatia: Virt, Slovakia
Usporiadateľ: University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations
Odborný gestor podujatia: Lipková, Ľudmila, Dr. h. c. prof. Ing., CSc . , Čiefová, Michaela, Mgr.
Odkaz na stránku konferencie: https://fmv.euba.sk/aktuality/287-ekonomicke-politicke-a-pravne-otazky-medzinarodnych-vztahov-2018
Kľúčové slová: European Union European integration World economy World politics International relations
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

The Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava invites you to the 17th International Conference of Doctoral Students and Young Scholars 'Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2018' held from 1st to 2nd June 2018 in Virt.

Tématické okruhy

The conference agenda will be divided into 4 sections:

1) European Union and European integration

2) Current issues of the world economy

3) Current issues of world politics

4) Current legal, cultural and social issues of international relations

Ďalšie informácie

International Scientific Commitee

Chairman:

Lipková, Ľudmila, Dr. h. c. prof. Ing., CSc. University of Economics in Bratislava (SK)

Members:

Biffl, Gudrun, Univ. - Prof. Mag. Dr. habil. Danube University Krems (AT)

Burian, Alexandru, prof. Dr Sc. University of European Studies of Moldova (MD)

Fábián, Attila, prof. Dr., PhD. University of Sopron (HU)

Fojtíková, Lenka, doc. Ing., Ph.D. VŠB - Technical University of Ostrava (CZ)

Kindibalyk, Olyana, doc., Ph.D. University of European Studies of Moldova (MD)

Kapustina,Larisa, prof. Dr. Urals State University of Economics, Yekaterinburg (RU)

Karpenko, Lidija, doc., DrSc. Odessa National Polytechnic University (UA)

Kościelniak, Helena, prof. Czestochowa University of Technology (PL)

Mráz, Stanislav, prof. JUDr., CSc. University of Economics in Bratislava (SK)

Palinchak, Mykola, prof., DrSc. Uzhhorod National University (UA)

Székely, Csaba, prof. PhDr., PhD. University of Sopron (HU)

Škvrnda, František, doc. PhDr., CSc. University of Economics in Bratislava (SK)

Thayer, Bradley Alfred, Professor, Ph.D. University of Iceland (IS)

Yelochova, Irina, prof., DrSc.Perm National Research Polytechnic University

Zavrl, Irena, Univ-Prof. Dr., Ph.D. University of Applied Sciences, Eisenstadt (AT)

Applications deadline: May 18, 2018

Registration fee: 80 EUR

Paper Submission

Papers must be submitted not later than May 18, 2018, to the conference e-mail address conferencefir@euba.sk.

Only papers with no more than three authors will be accepted. All authors must individualty sign a license agreement before publication.

Conference proceedings will be submitted for evaluation to Web of Science.Conference proceedings from 2015 areindexed in WoS, conference proceedings from 2016, 2017 were sent for evaluation to WoS.

More information at https://fmv.euba.sk/aktuality/287-ekonomicke-politicke-a-pravne-otazky-medzinarodnych-vztahov-2018

Contact address

Faculty of International Relations,University of Economics in BratislavaDolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5
e-mail:: conferencefir@euba.sk

tel. + 421 2 6729 5456

Posledná aktualizácia: 24.04.2018 11:22

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie