Efektívne učenie sa na vysokej škole III.

Forma podujatia: Prednášky
Termín konania: 28.11.2012
Miesto podujatia: Aula Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Odborný gestor podujatia: Mgr. Erika Sanitrová
Odkaz na stránku konferencie: http://www.library.umb.sk
Kľúčové slová: Prednáška na tému ako zvládnuť vysokoškolské štúdium
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Pokračovanie cyklu prednášok doc. PhDr. Marty Valihorovej, CSc. na tému, ako zvládnuť vysokoškolské štúdium

Tématické okruhy

Vysokoškolské štúdium, efektívne učenie

Ďalšie informácie

Odborná prednáška je pripravená v spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 15.11.2012 16:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie