EDUCOM 2022

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 08.12.2022
Miesto podujatia: Trnava
Usporiadateľ: Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM, Kristiania University College Oslo, Padagogická fakulta UMB a Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU
Odborný gestor podujatia: Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM, Kristiania University College Oslo, Padagogická fakulta UMB a Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU
Konané pod záštitou: Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM, Kristiania University College Oslo, Padagogická fakulta UMB a Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU
Odkaz na stránku konferencie: http://kped.ff.ucm.sk/docs/veda%20a%20vyskum/Pozvanka_EDUCOM_2022.pdf
Kľúčové slová: inkluzívne vzdelávanie psychosociálna podpora v edukácii
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je vytvorenie priestoru pre prezentáciu a komunikáciu otázok spojených s rôznymi aspektami inkluzívneho prístupu v súčasnej edukácii a súčasne prezentovať čiastkové výsledky projektov riešených na FF UCM v Trnave BIN SGS 02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie a KEGA 004UCM-4/2022 Podpora zdraviaa pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni.

Konferencia je realizovaná s finančnou podporou a ako jeden z výstupov v rámci riešeného medzinárodného projektu BIN SGS 02_2021_002 „Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie“.

Tématické okruhy

Hlavná téma: Aktuálne trendy inkluzívneho vzdelávania a psychosociálnej podpory v edukácii

Tematické zameranie konferencie:

1. Terciárne vzdelávanie a podpora zdravia a pohody študentov

2. Inkluzívne vzdelávanie v kontexte prípravy na aktívne starnutieň

3. Vybrané aspekty jazykového vzdelávania v intenciách inkluzívneho prístupu

4. Zručnosti a kompetencie v aktuálnych trendoch inkluzívnej spoločnosti

Ďalšie informácie

Konferencia sa bude realizovať prezenčne (iba v prípade zhoršenia aktuálnej epidemiologickej situácie bude prebiehať online prostredníctvom webovej platformy MS TEAMS).

Účasť na konferencii je bez poplatku.

Dôležité termíny:

Prihlásenie na konferenciu zaslaním elektronickej návratky najneskôr do: 27. 11. 2022
Aktualizovaný program konferencie bude účastníkom zaslaný elektronicky najneskôr 3 dni pred konaním konferencie.
Zaslanie textu vedeckej štúdie najneskôr do: 31. 1. 2023

Texty zasielajte elektronicky na adresu: beata.veiglova@ucm.sk

V prípade otázok kontaktujte:

veronika.michvocikova@ucm.sk

timea.seben.zatkova@ucm.sk

Posledná aktualizácia: 11.11.2022 22:27

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie