EDAMBA 2019 - 22. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 23.10.2019 - 24.10.2019
Miesto podujatia: Bratislava
Usporiadateľ: Ekonomická univerzita Bratislava
Odborný gestor podujatia: Ekonomická univerzita Bratislava
Odkaz na stránku konferencie: http://edamba.euba.sk/
Kľúčové slová: Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics Business Management and Related Disciplines
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

The international scientific conference organised in the era of science diplomacy and frontier research aims to provide a forum for exchanging state-of-the-art knowledge and findings of doctoral students and post-doctoral scholars.

Tématické okruhy

1) ECONOMIC THEORY, ECONOMIC POLICY, FINANCE & BANKING

2) ACCOUNTING, BUSINESS INFORMATICS, STATISTICS, ACTUARIAL SCIENCE, ECONOMETRICS & OPERATIONAL RESEARCH

3) FINANCIAL MANAGEMENT, BUSINESS ECONOMICS & MANAGEMENT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

4) MARKETING & BUSINESS MANAGEMENT, TRADE & SERVICES MANAGEMENT, INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

5) GLOBAL ECONOMICS, INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

6) LANGUAGE & CULTURE IN BUSINESS ENVIRONMENT

Ďalšie informácie

WEDNESDAY 23 OCTOBER 2019

DAY 1 

Registration of participants

Opening of the conference 

Plenary session/s Lunch 

Presentation of participants’ papers in parallel sessions and informal networking

 

THURSDAY 24 OCTOBER 2019 

DAY 2

Paralell sessions 

Lunch 

Presentation of participants’ papers in parallel sessions and informal networking 

Coffee break

Paralell sessions 

Closing of the conference and informal networking

Informáciu o podujatí vložil:
Bc. Andrea Petianová, (andrea.petianova@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 25.06.2019 10:53

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie