Drevostavby a protipožiarna bezpečnosť

Forma podujatia: Seminár › Domáci (v SR)
Termín konania: 16.06.2011
Miesto podujatia: TU vo Zvolene
Usporiadateľ: TUZVO DF KPO
Odborný gestor podujatia: Ing. Ľudmila Tereňová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.tuzvo.sk
Kľúčové slová: drevostavba požiar protipožiarna bezpečnosť konštrukčné prvky požiarna odolnosť reakcia na oheň
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom semináru je stretnutie odborníkov z oblasti navrhovania, projektovania a výstavby drevostavieb v SR.

Zameraním seminára je:

- priniesť najnovšie poznatky o konštrukčnom a materiálovom riešení súčasných drevostavieb,

- prezentovať metodiku riešenia a skúsenosti odborníkov v riešení protipožiarnej bezpečnosti drevostavieb v zmysle súčasných právnych predpisov.

Tématické okruhy

Konštrukčné systémy súčasných drevostavieb,

Protipožiarna bezpečnosť drevostavieb

Ďalšie informácie

Výsledky jednania seminára prispejú k hľadaniu nových možností v oblasti navrhovania drevostavieb a posudzovania ich protipožiarnej bezpečnosti.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Janka Žužová, (veda@vsld.tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 25.04.2011 16:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie