DREVOSPRACUJÚCI A NÁBYTKÁRSKY PRIEMYSEL V ČASOCH ZMIEN: Nové trendy a výzvy

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 06.06.2012 - 08.06.2012
Miesto podujatia: Hotel Holiday Inn, Trnava
Usporiadateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, WoodEMA, i. a.
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://fmk.ucm.sk/konferencie/woodema
Kľúčové slová: drevársky priemysel manažment marketing ekonomika ekológia kvalita nové trendy
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Conference motto: "In a progressive country change is constant."

Tématické okruhy

  1. Management, marketing and communication
  2. Economy and business
  3. Ecology and safety
  4. Quality assurance and quality management
  5. New trends and challenges in woodworking industry (section for PhD students)

Ďalšie informácie

First registration and title by February 29th, 2012
Submission of full paper and payment of conference fee by April 30th, 2012
Contact e-mail: woodema2012@gmail.com

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Eva Vicenová, PhD. (eva.vicenova@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 31.01.2012 03:04

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie