DOD Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Forma podujatia:
Termín konania: 11.02.2022
Miesto podujatia: Žilina, Fakulta PEDAS, Budova BF
Usporiadateľ: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Anna Križanová, PhD.
Konané pod záštitou: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. - dekan FPEDAS
Odkaz na stránku konferencie: https://fpedas.uniza.sk/sk/
Kľúčové slová: DOD deň otvorených dverí doprava ekonomika Žilina
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Predstavenie fakulty prípadnym záujemcom o štúdium na našej vysokej škole. 

Tématické okruhy

Predstavenie fakulty prípadnym záujemcom o štúdium na našej vysokej škole. 

Ďalšie informácie

https://fpedas.uniza.sk/sk/

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. (milos.poliak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 15.12.2021 13:27

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie