DidInfo - medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 24.03.2021 - 26.03.2021
Miesto podujatia: ONLINE prostredníctvom platformy MS Teams
Usporiadateľ: Katedra informatiky FPV UMB v BB, Katedra přírodovědně-humanitní a pedagogická - Technická univerzita v Liberci
Odborný gestor podujatia: Doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. - UMB v BB, Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Konané pod záštitou: Katedra informatiky FPV UMB v BB, Katedra přírodovědně-humanitní a pedagogická - Technická univerzita v Liberci
Odkaz na stránku konferencie: http://www.didinfo.net
Kľúčové slová: vyučovanie informatiky pedagogický výskum školská informatika
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná konferencia DidInfo umožňuje zdieľanie skúseností a výsledkov z pedagogického výzkumu zameraného na vyučovanie informatiky a vzdelávanie v oblasti IKT. Zároveň poskytuje odbornej komunite priestor pre diskusie o aktuálnych otázkach, trendoch, učebných metód a novým poznatkom z informatiky. Časť konferencie je vyhradená praktickým ukážkam a workshopom. Didinfo prepája akademické prostredie s pedagogickou praxou.
Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu slovenskej konferencie (27. ročník), ku ktorej se časom pripojila česká časť (pôvodne pod názvom DidactIG). V usporiadaní jednotlivých ročníkov se striedajú KI FPV UMB a KAP FP TUL.

CIELE

 • zdieľať skúsenosti s výučbou informatiky na všetkých typoch škôl počas pandémie COVID-19
 • nadviazať a prehĺbiť spoluprácu odborných pracovísk zameraných na prípravu budúcich učiteľov informatiky
 • diskutovať o aktuálnych trendoch v oblasti didaktiky informatiky
 • spolupodieľať sa na profilovaní štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy
 • zdieľať výsledky výskumov zameraných na vyššie uvedené tematické oblasti
 • podporiť výmenu skúseností medzi akademickým prostredím a praxou

Tématické okruhy

HLAVNÉ TÉMY

 • pedagogický výskum predovšetkým v oblasti vyučovania informatiky
 • školská informatika, pohľad a skúsenosť z rôznych krajín
 • metódy výučby informatiky a vzdelávací obsah na jednotlivých stupňoch
 • reformy, inovácie a dobré príklady výučby informatiky,
 • informatické súťaže, projekty, podporné aktivity, mimoškolská činnosť a pod.,
 • príprava a formovanie budúcich učiteľov informatiky a ich ďalšie vzdelávanie,
 • virtualizácia výučby, Cloud Computing, umelá inteligencia a robotika vo vzdelávaní,...

Ďalšie informácie

FORMY ÚČASTI

 • virtuálna účasť s prednáškou a písomným príspevkom/rozšíreným abstraktom
 • virtuálna účasť s prednáškou bez písomného príspevku
 • usporiadanie online workshopu
 • účasť bez vlastného príspevku

Príspevky je potrebné nahrať do EasyChair systému.

Viac informácií na stránke http://www.didinfo.net

Posledná aktualizácia: 11.02.2021 14:14

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie