DIDINFO 2020 - Mezinárodní konference o vyučování informatiky

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 12.02.2020 - 14.02.2020
Miesto podujatia: Liberec, Česká republika
Usporiadateľ: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied
Odborný gestor podujatia: šéf orgnizace - Mgr. Jan Berki, Ph.D., předseda a předsedkyně programového výboru - doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (TUL v Liberci), doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. (UMB v Banskej Bystrici)
Konané pod záštitou: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied
Odkaz na stránku konferencie: http://www.didinfo.net/
Kľúčové slová: výuka informatiky pedagogický výzkum školská informatika IoT robotika Design Thinking
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Mezinárodní konference DidInfo umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT a informatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Část konference je také vyhrazena praktickým ukázkám či workshopům. Snaží se mimojiné propojit akademické prostředí s pedagogickou praxí.
Navazuje na dlouholetou tradici slovenské konference, ke které se časem připojila česká část (původně pod názvem DidactIG). V pořádání jednotlivých ročníků se střídají KI FPV UMB a KAP FP TUL.

Cíle

 • podpořit navázání a prohloubení spolupráce odborných pracovišť zaměřujících se na přípravu budoucích učitelů informatiky
 • diskutovat o aktuálních trendech v oblasti didaktiky informatiky
 • spolupodílet se na směřování národního kurikula pro základní a střední vzdělávání
 • sdílet výsledky výzkumů zaměřených na výše uvedené tematické oblasti
 • podpořit výměnu zkušeností mezi akademickým prostředím a praxí

 

Tématické okruhy

Témata

 • pedagogický výzkum především v oblasti výuky ICT a informatiky
 • školská informatika, pohled a zkušenost z různých zemí
 • vzdělávací obsah výše zmíněných oborů na jednotlivých stupních
 • reformy a inovace ve výuce informatiky
 • metody výuky ICT/informatiky
 • příklady výuky informatiky
 • informatické soutěže, projekty a podpůrné aktivity
 • příprava a formování budoucích učitelů informatiky a jejich další vzdělávání
 • IoT, robotika, Design Thinking, výpočty a konceptuální porozumění ve výuce, ...

Ďalšie informácie

Letošní ročník konference proběhne v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Termíny

10. 10. 2019  spuštění registrace

do 7. 11. 2019 přihlášení vystoupení/workshopu (zaslání abstraktu)

do 11. 11. 2019 vyrozumění o akceptaci vystoupení/workshopu

do 06. 12. 2019 zaslání písemného příspěvku / rozšířeného abstraktu

do 03. 01. 2020 vyhotovení recenzního posudku

do 17. 01. 2020 zaslání upravené (finální) verze příspěvku

Formy účasti

 • aktivní vystoupení s přednáškou a písemným příspěvkem
 • aktivní vystoupení s přednáškou a rozšířeným abstraktem
 • uspořádání workshopu
 • účast bez vlastního příspěvku

Registrace účasti bez příspěvku na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK-HDHna0vYThr4hqsYtlgU3Obvu2UMMoQeEJcAF_-ZfK-Rg/viewform

Poplatky

Účast na konferenci v roce 2020 je v jakékoli formě (viz výše) bezplatná. Náklady na realizaci jsou hrazeny z projektu OP VVV Podpora rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322).

Kontaktní osoba

Ondřej Tavoda

ndrej.tavoda@tul.cz

Posledná aktualizácia: 03.12.2019 16:43

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie