Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 23.05.2013 - 24.05.2013
Miesto podujatia: Banská Bystrica
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela a Inštitút ekonomických vied EF UMB
Odborný gestor podujatia: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=84&aid=801
Kľúčové slová: sociálna ekonomika sociálne podnikanie
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je identifikovať existujúce a navrhnúť nové determinanty sociálneho rozvoja, sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v kontexte sociálnej inklúzie a európskeho občianstva.

Tématické okruhy

- Sociálna ekonomika ako kreatívny priestor sociálnej inklúzie

- Sociálne podnikanie a podpora európskeho občianstva

- Verejné služby a občianska sebarealizácia

- Dobrovoľníctvo a formovanie občianstva

- Príklady dobrej praxe

Ďalšie informácie

Pozvánku na konferenciu, pokyny k plateniu a šablonu príspevku nájdete v prílohách.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Erika Ľapinová, PhD. (erika.lapinova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 19.03.2013 08:54

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie