Deň otvorených dverí FPVaMV

Forma podujatia: Workshop › Domáci (v SR)
Termín konania: 28.01.2014
Miesto podujatia: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Usporiadateľ: Rektorát
Odborný gestor podujatia: doc. Čajka
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fpvmv.umb.sk/
Kľúčové slová: deň otvorených dverí štúdium vysoká škola univerzita bakalárske štúdium
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Program: 9.30 – 10.00 – príchod záujemcov, prezencia vo vestibule FPVaMV UMB 10.00 – 10.45 – spoločné stretnutie a beseda s vedením FPVaMV UMB v Aule fakulty 10.45 – 12.00 – prezentácia študijných programov katedier, študovne, študentských organizácií a spolkov. Možnosť otestovania vedomostí záujemcov formou vzorového testu na prijímacie pohovory

Tématické okruhy

spoločné stretnutie a beseda s vedením FPVaMV UMB v Aule fakulty, prezentácia študijných programov katedier, študovne, študentských organizácií a spolkov. Možnosť otestovania vedomostí záujemcov formou vzorového testu na prijímacie pohovory

Ďalšie informácie

určené pre študentov stredných škôl a záujemcov o štúdium na fakulte

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 08.01.2014 10:03

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie