Deň otvorených dverí 9:00 - 18:00

Forma podujatia:
Termín konania: 08.11.2012
Miesto podujatia: Bratislava: Hviezdoslavovo nám. 18, Drotárska cesta 54, Kocelova 23
Usporiadateľ: VŠVU
Odborný gestor podujatia: Mgr. art. Katarína Morháčová
Odkaz na stránku konferencie: http://www.vsvu.sk
Kľúčové slová: deň otvorených dverí štúdium vysoká škola
Rokovací jazyk: Anglický
Maďarský
Slovenský

Hlavný cieľ

priblížiť spôsob štúdia pre uchádzačov o štúdium aj širšiu verejnosť

Tématické okruhy

voľné umenie, dizajn, architektúra, reštaurátorská tvorba

Ďalšie informácie

budú dopĺňané priebežne

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Andrea Semanova, (semanova@vsvu.sk)
Posledná aktualizácia: 24.10.2012 11:51

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie