Dagene 2019 - “Animal genetic resources for regional food”

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 29.05.2019 - 01.06.2019
Miesto podujatia: kaštieľ Topoľčianky
Usporiadateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: koordinátor podujatia - prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/konferencia-o-%C5%BEivo%C4%8D%C3%AD%C5%A1nych-genetick%C3%BDch-zdrojoch-dagene-2019/
Kľúčové slová: živočíšne genetické zdroje regionálne potraviny
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Konferencia je zameraná na problematiku živočíšnych genetických zdrojov najmä krajín v povodí rieky Dunaj.

Tématické okruhy

Actual topic: "Animal genetic resources for regional food"

Ďalšie informácie

The preliminary program

May 29th 2019 Arrival 15:00 - 18:00 Castle in Topolčianky (near to Nitra), Slovakia

May 30th 2019 9:00-16:00 Opening of Annual Meeting Presentation of scientific papers and posters.

May 31st 2019 8:00-18:00 Technical tour (visit of more farms with autochthonous breeds and variants) Farewell

June 1st 2019 (optional) 10:00 Departure

Accommodation booking by e-mail only to: peter.chrenek@uniag.sk chrenekp@vuzv.sk

Registration Fees

Registration 80.-Euro

PhD student 50.-Euro

Registration (conference) fee can be paid at the registrationdesk bycash only.

Viac informácií na webe http://www.vuzv.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=754:dagene-2019-topoianky&catid=41&Itemid=148

Posledná aktualizácia: 20.02.2019 09:35

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie