CYBERSECURITY

Forma podujatia: Prednášky › Zahraničný prednášajúci
Termín konania: 15.03.2023
Miesto podujatia: online (Microsoft Teams)
Usporiadateľ: Študentské centrum Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Kyndryl ČR, spol. s r. o.
Odborný gestor podujatia: Študentské centrum Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Kyndryl ČR, spol. s r. o.
Konané pod záštitou: Študentské centrum Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Kyndryl ČR, spol. s r. o.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1502-cybersecurity
Kľúčové slová: virtual space social media viral challenges cyberbullying cybergrooming
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Študentské centrum Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Kyndryl ČR, spol. s r. o. organizujú online prednášku na tému:
CYBERSECURITY
Prednášajúcí: Michaela Slouková, Squad Leader Nordic

Tématické okruhy

Anotácia:

We will talk deeper about stuff everybody is familiar with: virtual space. Many of us like being in it and sometimes we face unwanted complications. Do you know all the threats? And do you know how to protect your data or accounts? We provide you tips and hints to help you being safer. We will discuss privacy, social media, viral challenges, cyberbullying, cybergrooming and much more that deserve your attention so you are safer in cyberspace.

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 07.03.2023 13:31

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie