Cudzie jazyky v premenách času XIII

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 11.11.2022
Miesto podujatia: FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Usporiadateľ: Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave
Konané pod záštitou: Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://faj.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-konferencie/aktualne-konferencie/785-pozvanka-na-medzinarodnu-vedecku-konferenciu-cudzie-jazyky-v-premenach-casu-xiii
Kľúčové slová: výučba cudzích jazykov lingvistika
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Francúzsky
Nemecký
Ruský
Slovenský
Španielsky
Taliansky

Tématické okruhy

  • lingvistika a lingvodidaktika
  • kultúry a komunikácia
  • reálie a literatúra
  • teória a prax prekladu a tlmočenia
  • odborný cudzí jazyk v akademickom prostredí a praxi

Ďalšie informácie

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Prihlášky s abstraktom: do 30. septembra 2022
Úhrada konferenčného poplatku: do 15. októbra 2022
Odoslanie celého príspevku na zverejnenie: do 30. novembra 2022

Kontaktné informácie:

PaedDr. Žaneta Pavlíková, PhD.

Fakulta aplikovaných jazykov EU v BA Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5

E-mail: zaneta.pavlikova@euba.sk Tel.: +421 /2/ 6729 5217

Posledná aktualizácia: 11.10.2022 10:40

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie