COMMUNICATION THROUGH THE AGES: PEOPLE, OBJECTS, IDEAS

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 15.10.2021 - 17.10.2021
Miesto podujatia: Trnava
Usporiadateľ: Katedra klasickej archeológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
Konané pod záštitou: Trnavská univerzita v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: http://ff.truni.sk/konferencia-2021
Kľúčové slová: archeológia komunikácia Stredomorie Stredná Európa
Rokovací jazyk: Anglický
Nemecký
Francúzsky

Hlavný cieľ

Prezentácia najnovších výsledkov archeologického bádania o formách komunikácie v toku času (od doby bronzovej do neskorej antiky).  

Tématické okruhy

Medzinárodná konferencia je zameraná na archeologické hľadiská a témy týkajúce sa dejín staroveku, umenia a náboženstva. Vítané sú aj príspevky s interdisciplinárnym prístupom.

Ďalšie informácie

Zborník z konferencie bude publikovaný ako špeciálny zväzok Anodos – Studies of the Ancient World.

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (miroslava.danova@truni.sk)
Posledná aktualizácia: 12.02.2021 01:49

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie