Chemické, biologické, termické a mechanické meranie v interdisciplinárnom výskume

Forma podujatia: Seminár › Domáci (v SR)
Termín konania: 08.02.2023
Miesto podujatia: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - Letná 1/9, Košice
Usporiadateľ: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Hermes LabSystems, s. r. o.
Odborný gestor podujatia: Doc. Ing. Dušan Oráč, PhD., Doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
Konané pod záštitou: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Hermes LabSystems, s. r. o.
Odkaz na stránku konferencie: https://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/fakulta/aktuality/odborny_seminar
Kľúčové slová: chromatografia spektrometria termická analýza
Rokovací jazyk: Slovenský

Tématické okruhy

  • Možnosti využitia plynovej chromatografie
  • Kvapalinová chromatografia
  • Určenie prvkového zloženia materiálov z pohľadu atómovej spektrometrie
  • Molekulárna spektrometria pri štúdiu pokročilých materiálov
  • Termická analýza ako účinná pomôcka pri charakterizácií materiálov
  • Citlivé a rýchle merania bunkového metabolizmu pri výskume niektorých závažných ochorení
  • Mechanické skúšobníctvo vzoriek od ocele po papier

Ďalšie informácie

Prihlášky na lubomír.pikna@tuke.sk

Registrácie cez online formulár do 31.1.2023 na https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7yefHOb-9EWaZCVajI4lpY1eAFMvu89Gq5VhgGcmvNJUMzJPWEg2Q0U3NjVWTUU1RlNTUjBRSDBGNC4u

Posledná aktualizácia: 27.01.2023 18:58

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie