Chémia a technológie pre život

Forma podujatia: Kongres › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 23.11.2022
Miesto podujatia: FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Usporiadateľ: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Konané pod záštitou: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností; Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR; Slovenská chemická spoločnosť
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukazsvojuchemiu.sk/
Kľúčové slová: študenti konferencia chémia chemická technológia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život" sa dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporujeme vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu a environmentálnu zodpovednosť.

Tématické okruhy

 1. Analytická chémia
 2. Anorganická chémia
 3. Anorganické materiály
 4. Anorganické technológie
 5. Aplikovaná organická chémia
 6. Biochémia
 7. Biotechnológia
 8. Drevo, papier, celulóza
 9. Ekonomika a manažment
 10. Environmentálne inžinierstvo
 11. Fermentačné technológie
 12. Fyzikálna chémia a chemická fyzika
 13. Chemické a biochemické inžinierstvo
 14. Mikrobiológia
 15. Mikrobiologické aspekty v potravinárstve
 16. Organická technológia, katalýza a petrochémia
 17. Polygrafia a aplikovaná fotochémia
 18. Potravinárska a kozmetická chémia a technológia
 19. Prírodné a syntetické polyméry
 20. Riadenie procesov podporené informačnými technológiami
 21. Syntetická organická chémia
 22. Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika
 23. Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

Ďalšie informácie

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (lubos.cirka@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 23.09.2022 11:10

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie