Centrum a periféria v jazykovej komunikácii

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 03.09.2024 - 05.09.2024
Miesto podujatia: Banská Bystrica
Usporiadateľ: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor podujatia: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Konané pod záštitou: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odkaz na stránku konferencie: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/centrum-a-periferia-v-jazykovej-komunikacii.html
Kľúčové slová: jazykovedné disciplíny jazyková komunikácia neurolingvistika
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

12. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii Centrum a periféria v jazykovej komunikácii

Tématické okruhy

Tematické okruhy


         1. Teoreticko-metodologické otázky súčasnej jazykovej komunikácie (teória komunikácie, teória jazyka, sociolingvistika, kognitívna lingvistika, neurolingvistika, axiológia, environmentálna komunikácia,  didaktika a ďalšie).

         2. Centrum a periféria v komunikačných sférach mediálnej a verejnej komunikácie.

         3. Centrum a periféria v komunikačných situáciách súkromnej komunikácie.

         4. Centrum a periféria v jazykovedných disciplínach zo synchrónneho a diachrónneho uhla pohľadu.

         5. Aktuálne otázky výskumu a fungovanie jazyka v komunikácii a vzdelávaní. 

Ďalšie informácie

Konferenčný poplatok
je 80 EUR pre fyzicky zúčastnené osoby, 50 eur pre osoby, ktoré vystúpia online. Konferenčný poplatok je určený na prípravu a vydanie recenzovaného konferenčného zborníka v elektronickej a printovej verzii. Poplatok sa uhrádza prostredníctvom bezhotovostného platobného styku.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť najneskôr do 15. 6. 2024 prostredníctvom online formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnm6Tv3HirkLENZRwL-6ZbCq5CFLecxtwHnjiHOO0KIJIENQ/viewform?pli=1

Spresnené pokyny zašleme účastníkom s prijatým príspevkom v ďalšom obežníku.

Na stretnutie s Vami v Banskej Bystrici sa teší organizačný tím v zastúpení:
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Posledná aktualizácia: 30.05.2024 08:09

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie