Celoslovenské dni poľa 2024

Forma podujatia: Festival
Termín konania: 04.06.2024 - 05.06.2024
Miesto podujatia: Dvory nad Žitavou
Usporiadateľ: vydavateľstvo Roľníckych novín, Profi Press SK a SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: vydavateľstvo Roľníckych novín, Profi Press SK a SPU v Nitre
Konané pod záštitou: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odkaz na stránku konferencie: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/celoslovenske-dni-pola-2024
Kľúčové slová: presné poľnohospodárstvo ukážky techniky
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Pozývame Vás na trinásty ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, ktorá sa tento rok uskutoční vo Dvoroch nad Žitavou na pozemkoch spoločnosti ZAD Dvory nad Žitavou. Podujatie pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje 4. a 5. júna 2024 vydavateľstvo Roľníckych novín, Profi Press SK, spoluorganizátorom je tradične aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

 

Tématické okruhy

V rámci odborného programu sa môžete tešiť na seminár  Presné poľnohospodárstvo - technológie reálne uplatnené v praxi na Slovensku, ďalej na moderované praktické ukážky technológií a systémov presného poľnohospodárstva. Ako každý rok priestor dostane aj spoločné a individuálne predvádzanie strojov a techniky.

Návštevníci si určite radí pozrú  660 odrodových parceliek a 310 parceliek s varantmi ochrany a výživy rastlín od 55 spoločností. Pripravená bude aj obľúbená súťaž v orbe konským záprahom a ukážky prác historickej techniky.

Svoj priestor tu má aj prezentácia hospodárskych zvierat v spolupráci s chovateľskými zväzmi na Slovensku, na výstave nájdete aj odborné školy s poľnohospodárskym zameraním.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa bude prezentovať svojou expozíciou v stánku na hlavnej ploche. Opäť pripravujeme zaujímavý program pre stredoškolákov, cieľom ktorého je priblížiť im možnosti štúdia na SPU a oboznámiť ich s témami, ktoré súvisia so vzdelávaním na našej univerzite.

 

Ďalšie informácie

Program

utorok 4. júna

9:00 Otvorenie výstavy
9:00 – 10:00 Poľné raňajky
9:30 – 9:55 Vystúpenie partnerov a spoluorganizátorov výstavy
10:00 Slávnostné otvorenie za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10:30 – 11:30 Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – diskusia za účasti zástupcov parlamentných strán
10:00 – 16:30 Prehliadka poľných pokusov
10:00 – 16:30 Prehliadka poľnohospodárskej techniky
10:00 – 15:00 Súťaž v orbe konským záprahom, ukážky prác historickej techniky
11:30 – 12:00 EP, SPU, IZPI – špeciálny program pre študentov stredných odborných škôl
12:30 – 14:00 Odborný seminár: Presné poľnohospodárstvo – technológie reálne uplatnené v slovenskej praxi Súčasťou seminára bude spoločné predvádzanie techniky
15:15 Žrebovanie tomboly – pred tribúnou
17:00 Ukončenie akcie

streda 5. júna

9:00 Otvorenie výstavy
9:00 – 10:00 Poľné raňajky
10:00 Slávnostné otvorenie
10:00 – 11:00 Diskusné fórum (hlavná tribúna)
10:00 – 15:30 Prehliadka poľných pokusov
10:00 – 15:30 Prehliadka poľnohospodárskej techniky
10:00 – 15:00 Ukážky prác konským záprahom a historickou technikou
11:30 – 12:00 EP, SPU, IZPI - špeciálny program pre študentov stredných odborných škôl
12:30 – 14:00 Odborný seminár: Presné poľnohospodárstvo – technológie reálne uplatnené v slovenskej praxi Súčasťou seminára bude spoločné predvádzanie techniky
15:15 Žrebovanie tomboly – pred tribúnou
16:00 Ukončenie akcie

Posledná aktualizácia: 20.05.2024 08:25

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie