Celoslovenské dni poľa

Forma podujatia: Festival
Termín konania: 06.06.2023 - 07.06.2023
Miesto podujatia: Oponice, Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU
Usporiadateľ: vydavateľstvo Roľníckych novín, Profi Press SK, SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., prof. Ing. Pavol Findura, PhD.,doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.
Konané pod záštitou: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odkaz na stránku konferencie: https://dnipola.sk/wp-content/uploads/2023/03/plagat-2023-draft-2-10.pdf
Kľúčové slová: pôdohospodárstvo poľnohospodárska technika bezpečnosť potravín a nápojov
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Celoslovenská prehliadka a výstava odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat

Tématické okruhy

V programe nájdete zaujímavé prednášky našich odborníkov: doc. Jána Horáka (FZKI), doc. Romana Serenčéša (FEM), prof. Mariana Brestiča (FAPZ), doc. Vladimíra Cvikloviča (TF), Ing. Marcely Chrenekovej, PhD., (FEŠRR), RNDr. Daniela Bajčana, PhD., (FBP).

Môžete sa zúčastniť na predvádzaní techniky a odbornom seminári, zameranom na utlačenie pôdy spôsobené pohybom poľnohospodárskych strojov, ktorý povedú odborní garanti z Technickej fakulty SPU Nitra: prof. Vladimír Rataj, prof. Pavol Findura a doc. Miroslav Macák.

Čaká vás tiež súťaž v orbe konským záprahom či ukážky prác historickej techniky pod vedením odborného garanta doc. Jozefa Ďuďáka z Technickej fakulty. Pripravená je prehliadka 610 odrodových políčok a 280 políčok s variantmi ochrany a výživy rastlín od 52 spoločností.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa bude prezentovať svojou expozíciou v stánku na hlavnej ploche. Opäť pripravujeme zaujímavý program pre stredoškolákov, cieľom ktorého je priblížiť im možnosti štúdia na SPU a oboznámiť ich s témami, ktoré súvisia so vzdelávaním na našej univerzite.

O diagnostike škodlivých organizmov rastlín sa môžete poradiť s pracovníkmi ÚKSUP-u, prezentáciu odrôd obilnín, krmovín a maku, ako aj výskum, vývoj a inovácie pre rastlinnú výrobu predstaví NPPC - VÚRV Piešťany, nájdete tu aj Informačný stánok Európskeho parlamentu a stredných odborných škôl s poľnohospodárskym zameraním. Nebude chýbať ani výstava hospodárskych zvierat a poľnohospodárskej techniky.

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 09.05.2023 08:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie