CASEE online zimná škola 2021 – DanubeFEHRA - Hodnotenie potravinového prostredia a zdravotných rizík v podunajskej oblasti

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 25.01.2021 - 05.02.2021
Miesto podujatia: Nitra, Slovenská republika (online)
Usporiadateľ: Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Odborný gestor podujatia: CASEE and Danube AgriFood Master Programme
Konané pod záštitou: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Odkaz na stránku konferencie: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/casee-online-zimná-škola-2021-danubefehra/
Kľúčové slová: potravinové prostredie agropotravinárstvo zdravotné riziká podunajská oblasť
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

CASEE and Danube AgriFood Master Programme pozývajú študentov participovať na online zimnej škole, zameranej na hodnotenie potravinového prostredia a zdravotných rizík v podunajskej oblasti /Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA).

Cieľom zimnej školy je poskytnúť študentom a mladým vedcom predstavu o tom, aké atraktívne a zaujímavé sú tieto témy. Online prednášky zabezpečia odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, špecialisti z ministerstiev, štátnych orgánov, výskumných ústavov, malých a stredných podnikov ako aj zástupcovia univerzít CASEE.

 

Tématické okruhy

CASEE online zimná škola bude multidisciplinárna a bude zahŕňať zaujímavé témy z :

 • chémie
 • životného prostredia
 • mikrobiológie
 • výživy ľudí
 • fyziológie živočíchov
 • agropotravinárstva
 • kvality potravín
 • senzorickej analýzy
 • a tiež veľmi aktuálnu problematiku Covid-19 a jeho dopad na agropotravinársky sektor

 

Ďalšie informácie

Benefity zimnej školy:

 • rozšírenie a zdokonalenie vedomostí o potravinách, životnom prostredí a zdravotných rizikách
 • oboznámenie sa so slovenskou kultúrou, jej modernými výzvami a zaujímavou minulosťou
 • nadviazanie nových kontaktov, vybudovanie medzinárodnej siete
 • získanie, rozšírenie a zdokonalenie anglických komunikačných schopností

Kto sa môže prihlásiť: študenti so všetkých CASEE univerzít

Účastnícky poplatok: 70 eur

Kontaktná osoba: Ing. Eva Ivanišová, PhD., eva.ivanisova@uniag.sk

Viac informácií na https://mailchi.mp/235d1ae451e7/casee-newsletter-june-4961665

Posledná aktualizácia: 06.07.2020 16:11

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie