BEZPILOTNÉ PROSTRIEDKY – TEÓRIA A PRAX

Forma podujatia: Workshop › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 02.05.2019
Miesto podujatia: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Usporiadateľ: Katedra európskeho integrovaného riadenia hraníc
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Robert Odler, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.akademiapz.sk/bezpilotn%C3%A9-prostriedky-%E2%80%93-te%C3%B3ria-prax
Kľúčové slová: UAS bezpečnosť bezpilotné prostriedky ochrana osobných údajov
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Bezpilotné prostriedky sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené. Nepoužívajú sa iba ako hračky, ale vo veľkej miere sú profesionálne využívané súkromným sektorom na rôzne účely. Je možné ich využiť aj štátnymi inštitúciami, avšak momentálne, okrem zopár výnimiek, nie je tento druh technických prostriedkov plne aplikovaný. Príčinou takéhoto zaostávania za súkromným sektorom je v značnej miere aj nie celkom presné a jasné vymedzenie právnej úpravy používania bezpilotných prostriedkov. Cieľom workshopu je propagovať možnosti ich využitia, diskutovať o právnych obmedzeniach a navrhnúť vhodné opatrenia a zmeny pre ich jednoduchšiu a bezpečnejšiu implementáciu.

Tématické okruhy

-        Právna úprava a zodpovednosť

-        Pravidlá používania a prevádzky bezpilotných prostriedkov

-        Ochrana súkromia a utajovaných skutočností

-        Prostriedky a možnosti eliminácie bezpilotných prostriedkov

-        Využitie a prognóza vývoja bezpilotných prostriedkov

-        Využitie bezpilotných prostriedkov bezpečnostnými službami

-        Využitie bezpilotných prostriedkov súkromným sektorom

Ďalšie informácie

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným ISBN.

Prihlásiť sa môžete online do 26. 04. 2019 na adrese: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kXGtNGqDP0aV-CHw5ORPoyN0FTa5ZqVJmRXGodRZyyRUN1BaNDg2WTI1N1JSR1dLWDNBREZDS1FXOC4u

Kontakt na autora podujatia:
kpt. Ing. Vincent Holubiczky,  e-mail: vincent.holubiczky@akademiapz.sk

Tel.: 09610 57 341

Informáciu o podujatí vložil:
Marek Mikulec, (marek.mikulec@akademiapz.sk)
Posledná aktualizácia: 08.04.2019 14:25

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie