Bezpečnostné fórum 2017 - X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 08.02.2017 - 09.02.2017
Miesto podujatia: Banská Bystrica
Usporiadateľ: KATEDRA BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÚDIÍ FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UNIVERZITA MATEJA BELA v BB, SR a INTERPOLIS, o.z.
Odborný gestor podujatia: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. -
Odkaz na stránku konferencie: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/fakulta-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov/bezpecnostne-forum-2017.html
Kľúčové slová: bezpečnosť bezpečnosť informácií Európska bezpečnosť
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Katedra bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, občianske združenie INTERPOLIS v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl gen. M.R.Š. v Liptovskom Mikuláši, Západočeskou univerzitou v Plzni, Wyższou szkołou bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego - APEIRON, Fakultou bezpečnostných štúdií Univerzity v Belehrade, Fakultou politických vied Univerzity Čiernej Hory, Fakultou európskych právno-politických štúdií v Novom Sade, Policajnou akadémiou v Prahe, Metropolitinou Univerzitou v Prahe, Vysokou školou bezpečnostného manažmentu v Košiciach, Fakultou národnej bezpečnosti Národnej akadémie obrany vo Varšave a International Security Studies Institute v BratislaveVás pozývajú na X. ročník medzinárodnej konferencie Bezpečnostné fórum 2017.

Tématické okruhy

Diskusné okruhy:

  • Teoretické a metodologické aspekty výskumu bezpečnosti
  • Bezpečnosť informácií ako novodobá výzva
  • Európska bezpečnostná architektúra a jej smerovanie
  • Bezpečnostné dimenzie integračných procesov štátov západného Balkánu
  • Súčasné bezpečnostné výzvy

Ďalšie informácie

Predbežný program konferencie:
1. deň konferencie – 8. február 2017
10:30 – 11:00        Registrácia účastníkov
11:00 – 11.20        Slávnostné otvorenie konferencie
11:20 – 12:30        Diskusné príspevky, panelová diskusia
12:30 – 13:30        Obed
13:30 – 15:00        Diskusné príspevky, panelová diskusia
15:00 – 15:15        Prestávka
15:15 – 16:45        Diskusné príspevky, panelová diskusia
19:00 – 22:00        Spoločenský večer

2. deň konferencie – 9. február 2017
09:30 – 10:30        Diskusné príspevky, panelová diskusia
10:30 – 10:45        Prestávka
10:45 – 11:45        Diskusné príspevky, panelová diskusia
11:45 – 12:20        Ukončenie konferencie
12:30 – 13:30        Obed

KONTAKT

bezpecnostne.forum@umb.sk
Tel.: 00421 48 446 17 11, 00421 48 446 16 14

Posledná aktualizácia: 09.01.2017 11:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie