Bezpečnosť bytových domov

Forma podujatia: Seminár › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 12.11.2010
Miesto podujatia: Košice
Usporiadateľ: Ústav občianskej bezpečnosti, VŠBM v Košiciach
Odborný gestor podujatia: JUDr. Stanislav Križovský, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.vsbm.sk/data/seminar.pdf
Kľúčové slová: bytové domy bezpečnosť Košice Prešov
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

Dňa 12. 11. 2010 sa uskutoční odborný seminár na tému: „Bezpečnosť bytových domov“, na ktorom budú prezentované výsledky výskumu „Bezpečnosť bytových domov vo vybraných lokalitách v Košickom a Prešovskom kraji“.

Tématické okruhy

Bezpečnosť bytových domov vo vybraných lokalitách v Košickom a Prešovskom kraji.

Ďalšie informácie

Odborný seminár je súbežnou akciou 4. medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečné Slovensko a Európska únia“, ktorú pripravuje Vysoká škola bezpečnostného manaž&ea

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Peter Lošonczi (peter.losonczi@vsbm.sk)
Posledná aktualizácia: 03.11.2010 08:38

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie