BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 06.04.2022 - 08.04.2022
Miesto podujatia: Piešťany, Slovenská republika
Usporiadateľ: viď nižšie
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra
Konané pod záštitou: MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
Odkaz na stránku konferencie: https://potravinarstvo.sk/wp-content/uploads/2021/12/BaKP-konferencia-PIESTANY-2022_FINAL.pdf
Kľúčové slová: kontrola a bezpečnosť potravín potravinárska analýza autentifikácia a vysledovateľnosť potravín
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

XIX. VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantovkontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva.

 

Tématické okruhy

Prioritné témy konferencie:

1. Bezpečnosť potravín, štandardy a legislatíva EÚ/ES, EFSA

2. Mikrobiologická a mykologická bezpečnosť potravín

3. Chemická bezpečnosť potravín

4. Perspektívne technológie pre bezpečné potraviny a nové potraviny

5. Bezpečnosť potravín, zdravie a výživová hodnota potravín

6. Analytické metódy kontroly kvality, autenticity a bezpečnosti potravín

7. Bezpečnosť potravín v kontexte na európske stratégie „Green Deal“ a „Farm to Fork“

Ďalšie informácie

Usporiadatelia:

  • SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE,POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV
  • POTRAVINÁRSKA KOMORA SLOVENSKA
  • SLOVENSKÁ AKADÉMIA PÔDOHOSPODÁRSKYCH VIED
  • NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD SR PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA –
  • MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR, BRATISLAVA
  • FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE

Vložné: 150 € (zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníkov)

Kontaktná adresa:

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, SPU Nitra,

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kontakt: Tel.: 037/6414 325,

e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom poslaný do 10.3.2022

Posledná aktualizácia: 26.02.2022 17:50

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie