Bezpečnosť a kontrola potravín

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 26.03.2020 - 27.03.2020
Miesto podujatia: PARK hotel, Piešťany, Slovenská republika
Usporiadateľ: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra
Konané pod záštitou: SPU Nitra
Odkaz na stránku konferencie: https://khbp-nitra.webnode.sk/news/xvii-vedecka-konferencia-bezpecnost-a-kontrola-potravin/
Kľúčové slová: hygiena a bezpečnosť potravín bezpečnosť mlieka bezpečnosť mäsových výrobkov potraviny rastlinného pôvodu
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia potravín novými metódami.

Podujatie je určené širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva.

Tématické okruhy

  • Aktuálne problémy hygieny a bezpečnosti potravín
  • Mikrobiologická a mykologická bezpečnosť potravín
  • Chemická bezpečnosť potravín
  • Výživa a bezpečnosť potravín
  • Bezpečnosť a kontrola mlieka a mliečnych výrobkov
  • Bezpečnosť a kontrola mäsa a mäsových výrobkov
  • Bezpečnosť a kontrola potravín rastlinného pôvodu

Ďalšie informácie

Vedecký výbor

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., SPU Nitra

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., SPU Nitra

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc., SPU Nitra

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ŠVPS SR Bratislava

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., STU Bratislava

prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., STU Bratislava

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD., STU Bratislava

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., UVLF Košice

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., UVLF Košice

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD., SPU Nitra

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., VÚP Bratislava

doc. Ing. Roman Labuda, PhD., University of Veterinary Medicine Vienna, Rakúsko

prof. Dr. Irina Chernukha, Russian Meat Research Institute, Moscow, Rusko

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., VFU Brno, ČR

prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak FFT, UR Krakow, PL

Dr. hab. inž. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, FFT, UR Krakow, PL

prof. Tadeusz Trziszka, Ph.D., D.Sc. Wroclav University, PL

doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha, ČR

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., VŠCHT Praha, ČR

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc., VŠOH Brno, ČR

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D., MENDELU Brno, ČR

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., VFU Brno, ČR

doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., ČZU Praha, ČR

doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D., VUT Brno, ČR

doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D., Univerzita Pardubice, ČR

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., SVÚ Olomouc, ČR

doc. MVDr. Josef Kameník,CSc., VFU Brno, ČR

Organizačný výbor konferencie

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.

doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.

doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Mgr. Ľubica Vaňová

Ing. Lucia Benešová

Ing. Alžbeta Demianová

Ing. Peter Zajác, PhD.

Ing. Ľubomír Belej, PhD.

Ing. Jozef Čapla, PhD

Ing. Jozef Čurlej, PhD.

MVDr. Ľubomír Lopašovský, PhD.

Ing. Dagmar Kozelová, PhD.

PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.

Ing. Jela Denkerová

Ing. Lukáš Jurčaga

Ing. Bohdana Hrbáčková

Ing. Mgr. Milo Bystrický

Podrobný program a viac informácií na stránke https://khbp-nitra.webnode.sk/news/xvii-vedecka-konferencia-bezpecnost-a-kontrola-potravin/

Kontaktná osoba

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra, Tel.: 037/6414 325, E-mail: Jozef.Golian@uniag.sk

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2020 11:31

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie