APLIMAT 2019

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 05.02.2019 - 07.02.2019
Miesto podujatia: Ústav matematiky a fyziky na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
Usporiadateľ: Ústav matematiky a fyziky, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.evlm.stuba.sk/APLIMAT/
Kľúčové slová: matematika algebra geometria simulácie výpočtov
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia nadväzuje na predchádzajúcich 17 úspešných ročníkov konferencií o aplikovanej matematike, ktoré pôvodná Katedra matematiky SjF STU začala organizovať v roku 2002.
Zámerom Ústavu matematiky a fyziky SjF STU je aj naďalej poskytovať všetkým záujemcom o aplikovanú matematiku priestor na prezentáciu výsledkov svojej práce na medzinárodnom fóre, vytvoriť možnosti na neformálne diskusie kolegov o spoločných problémoch a iniciovať spoluprácu pri hľadaní ich inovatívnych riešení v konštruktívnom dialógu matematikov a odborníkov z ostatných vedeckých a technických disciplín, ktorí vo svojej práci využívajú prostriedky a metódy aplikovanej matematiky.

Tématické okruhy

 • Algebra a geometria a ich aplikácie
 • Diferenciálne rovnice, dynamické systémy a ich aplikácie
 • Finančná a aktuárska matematika
 • Matematika a umenie, sekcia venovaná spomienke na Maura Francavigliu
 • Modelovanie a simulácie technických a vedeckých výpočtov
 • Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní
 • Štatistické metódy v technických a ekonomických vedách a v praxi
 • Matematika a fyzika v súčasnej vede a technike
 • Ďalšie informácie

  Vedecký výbor konferencie

  Jaromír BAŠTINEC, Česká republika
  Jevgenijs CARKOVS, Lotyšsko
  Manuel A. M. FERREIRA, Portugalsko
  Ivan JANIGA, Slovenská republika
  Biljana JOVIĆ, Republika srbská
  Marcella G. LORENZI, Taliansko
  Martin NEHÉZ, Slovenská republika
  Marius PĂUN, Rumunsko
  Laura TEDESCHINI-LALLI, Taliansko
  Daniela VELICHOVÁ, Slovenská republika

  Organizačný výbor konferencie

  Daniela Velichová, koordinátorka
  webstránka, recenzie, zborník
  Daniela Richtáriková, vložné, zborník
  Jana Gabková, zborník abstraktov, zborník
  Peter Letavaj, zborník abstraktov, zborník
  Monika Prášilová, zborník abstraktov
  Viera Záhonová, registrácia
  Milada Omachelová, ubytovanie
  Dagmar Szarková, databáza, zborník
  Viera Koníková, iné organizačné záležitosti

  Konferenčný poplatok


  Účastnícky poplatok zahŕňajúci konferenčné náklady, cenu tlačeného zborníka abstraktov
  a elektronického zborníka na USB kľúči, konferenčné materiály a občerstvenie počas konferencie
  je stanovený nasledovne

  200 € pri úhrade do 13. januára 2019
  220 € pri úhrade po stanovenom termíne.

  Zborník konferencie publikovaný elektronicky na USB kľúči bude registrovaný v databáze SCOPUS.

  Účasť na konferencii je potrebné potvrdiť odoslaním vyplneného elektronického registračného formulára dostupného
  na stránke konferencie v položke Registrácia.

  Kontaktné adresy

  Ústav matematiky a fyziky
  Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, Slovenská republika
  e-mail: aplimat@stuba.sk

  Program a recenzie príspevkov
  e-mail: daniela.velichova@stuba.sk          
  Zborník abstraktov
  e-mail: jana.gabkova@stuba.sk          
  e-mail: peter.letavaj@stuba.sk
  On-line registrácia, príspevky do zborníka
  e-mail: dagmar.szarkova@gmail.com
  e-mail: daniela.richtarikova@stuba.sk
  e-mail: peter.letavaj@stuba.sk
  Konferenčné poplatky, fakturácia
  e-mail: daniela.richtarikova@stuba.sk
  Ubytovanie
  e-mail: milada.omachelova@stuba.sk          
  Registrácia na konferencii
  e-mail: viera.zahonova@stuba.sk

  Posledná aktualizácia: 05.12.2018 08:37

  Filter

  Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

  Pridať podujatie