AMERICAN SCHOOL OF LAW

Forma podujatia: Kurz
Termín konania: 11.03.2019 - 22.03.2019
Miesto podujatia: Právnická fakutla UMB v Banskej Bystrici
Usporiadateľ: Právnická fakutla UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor podujatia: Prof. Judith Shellingová
Odkaz na stránku konferencie: https://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodne-vztahy-a-rozvoj/american-school-of-law/
Kľúčové slová: duševné vlastníctvo autorské právo ochranná známka obchodné tajomstvo
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Ďalšie pokračovanie obľúbeného intenzívneho kurzu amerického práva.

Tentokrát bude kurz zameraný na Obchodnú stránku tvorivosti a inovácie: úvod do duševného vlastníctva a bude vedený profesorkou Judith Shellingovou.

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť vysokoškolským študentom a iným záujemcom základnú znalosť duševného vlastníctva (IP) vrátane patentov, autorských práv, ochranných známok a obchodných tajomstiev. Zameria sa predovšetkým na účel každého druhu duševného vlastníctva (aké práva vám dávajú), ako môžu byť tieto práva získané (alebo rozšírené) v Spojených štátoch a spôsoby ochrany týchto práv v iných jurisdikciách. Tiež sa bude diskutovať o všeobecných stratégiách IP pre rozvíjajúce sa a malé podniky, vrátane toho, kedy chrániť práva duševného vlastníctva a ako sa im vyhnúť. Okrem týždenných prednášok sa uskutoční týždenné čítanie, niekoľko písomných zadaní a záverečný projekt, ktorý zahŕňa identifikáciu IP začínajúceho podnikania alebo malého podniku, ako aj príslušné kroky potrebné na ochranu IP.

Tématické okruhy

Téma kurzu: Obchodná stránka tvorivosti a inovácie: Úvod do duševného vlastníctva

  • duševné vlastníctvo
  • autorské právo
  • ochranná známka
  • obchodné tajomstvo

Ďalšie informácie

Vítaní sú všetci študenti PrF UMB, iných fakúlt, ako aj široká verejnosť!

Podmienkou na absolvovanie kurzu je ovládanie angličtiny aspoň na úrovni B1.

Kurz sa uskutoční v poobedných hodinách od pondelka 11.3.2019  do štvrtka 14.3.2019  a potom znovu od pondelka 18.3.2019 do štvrtka 21.3.2019 cca. od 15.30 hod.- 18.00 hod. (16.00 hod. - 18.30 hod. je možná dohoda o variabilite času s pani profesorkou).

Podmienkou získania certifikátu o absolvovaní intenzívneho kurzu organizovaného Právnickou fakultou UMB je minimálne 90% účasť na uvedenom kurze.

Prihlásiť sa môžte na referáte pre medzinárodné vzťahy - mailom na jana.hubacekova@umb.sk najneskôr do 4. marca 2019!!!

Posledná aktualizácia: 11.02.2019 11:06

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie