Online rozhovory Európskeho parlamentu, Online Európske semináre pre mládež

Forma podujatia: Workshop › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 16.02.2021 - 01.02.2023
Miesto podujatia: ONLINE
Usporiadateľ: Európsky parlament
Odborný gestor podujatia: Oddelenie seminárov
Konané pod záštitou: Európsky parlament
Odkaz na stránku konferencie: https://www.europarl.europa.eu/visiting/sk/visitor-offer/online/online-ep-talks
Kľúčové slová: Európska únia Európsky parlament
Rokovací jazyk: Anglický
Francúzsky
Slovenský

Hlavný cieľ

Online rozhovory EP sú jednou z online aktivít pre skupiny Európskeho parlamentu. Teraz môžete prehĺbiť svoje vedomosti o právomociach, úlohe a aktivitách tejto inštitúcie prostredníctvom 60-minútovej online prezentácie a relácie otázok a odpovedí prispôsobenej záujmom vašej skupiny.

Online Európske semináre pre mládež sú jednou z digitálnych aktivít pre skupiny Európskeho parlamentu. Online Európsky seminár pre mladých je 2-hodinová aktivita, ktorá je zvyčajne dostupná v angličtine, francúzštine alebo nemčine ale aj v slovenčine. Zaoberá sa príslušnými európskymi témami.

 

Tématické okruhy

V závislosti od záujmu vašej skupiny sa Online rozhovory EP môžu zamerať na niektoré z nasledujúcich tém:

• história a hodnoty Európskej únie

• štruktúra európskych inštitúcií a ich fungovanie

• právomoci, zloženie, úloha, fungovanie a súčasné činnosti Európskeho parlamentu

• vplyv Európskej únie na váš každodenný život

• prostriedky pre ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom pri zdieľaní vašich názorov a nápadov na dôležité témy EÚ Online Európske semináre pre mládež

Ďalšie informácie

Online rozhovory EP Online rozhovory EP sú jednou z online aktivít pre skupiny Európskeho parlamentu. Ide o 60-minútovu online prezentácie pre širokú verejnosť a pre študentov o právomociach, úlohe a aktivitách Európskeho parlamentu. Je možné do rozhovorov integrovať diskusiu s poslancom Európskeho parlamentu.

Počet účastníkov: 10-25.

Online rozhovory EP sú k dispozícii v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie.

Účastníci sa môžu pripojte odkiaľkoľvek.

Sú to jedinečné a na mieru šité prezentácie a sú ilustrované pútavou grafikou.

Viac informácií: https://www.europarl.europa.eu/visiting/sk/visitor-offer/online/online-ep-talks

Kontakt

Alena CARNA, Parlement européen DG Communication, Visites et Séminaires PHS 01C095, B-1047 Bruxelles Phone: +32.2.284 1548

Email alena.carna@europarl.europa.eu

 

 

Informáciu o podujatí vložil:
Lektor Europskeho parlamentu Alena Carna (alena.carna@europarl.europa.eu)
Posledná aktualizácia: 16.02.2021 15:19

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie