Aktuálne výzvy v podpore a ochrane zdravia

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 23.11.2022
Miesto podujatia: Aula Pazmaneum v budove FZaSP TU na Univerzitnom námestí v Trnave
Usporiadateľ: FZaSP TU Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra verejného zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou sociálneho lekárstva a Centrom podpory a ochrany zdravia v Trnave
Odborný gestor podujatia: FZaSP TU Trnavskej univerzity v Trnave
Konané pod záštitou: Hlavného hygienika Slovenskej republiky
Odkaz na stránku konferencie: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/oznam/pozvank-program-konferencia-vz-2022.pdf
Kľúčové slová: zdravie a výživa hygiena životného prostredia epidemológia
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Srdečne Vás pozývame na vedeckú a odbornú konferenciu s názvom „AKTUÁLNE VÝZVY V PODPORE A OCHRANE ZDRAVIA“, ktorú organizuje Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra verejného zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou sociálneho lekárstva a Centrom podpory a ochrany zdravia v Trnave.

Tématické okruhy

Hlavné témy konferencie:

  • Aktuálne výzvy v podpore zdravia
  • Aktuálne výzvy v hygiene výživy
  • Aktuálne výzvy v hygiene detí a mládeže
  • Aktuálne výzvy v hygiene práce
  • Aktuálne výzvy v hygiene životného prostredia
  • Aktuálne výzvy v epidemiológii
  • Aktuálne výzvy v hygiene žiarenia

Ďalšie informácie

Konferencia je zaradená do kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a účastníci dostanú na záver potvrdenie s kreditovým hodnotením ARS CME.

Konferenčný poplatok: 25,- EUR prevodom na účet

Kontakt:

aktualne.vyzvy.kvz@gmail.com

Mgr. Michal Rafajdus, PhD., MPH: michal.rafajdus@truni.sk

Mgr. Samuel Paulík: samuel.paulik@tvu.sk

Posledná aktualizácia: 11.11.2022 22:49

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie