Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi - 12. ročník

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 12.03.2024
Miesto podujatia: Akadémia Policjaného zboru v Bratislave
Usporiadateľ: Katedra trestného práva, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Odborný gestor podujatia: pplk. doc. JUDr. Veronika Marková, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.akademiapz.sk/sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost
Kľúčové slová: trestné právo trestné právo hmotné trestné právo procesné Trestný zákon Trestný poriadok
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných a aplikačných problémov súčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu poznatkov z oblastí trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v predmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva a súvisiacich odborov.

Tématické okruhy

  • aktuálne otázky a problémy, ktoré je potrebné riešiť, aj vzhľadom na nové spôsoby a metódy páchania trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti
  • výmena informácií a prezentovanie problémov v zahraničných právnych úpravách
  • výmena poznatkov a informácií o súčasných vedecko-výskumných projektoch, ktoré vznikajú na úseku trestného práva ako aj súvisiacich vedných odborov

Ďalšie informácie

Termín na zaslanie prihlášok prostredníctvom formulára je do 29.2.2024. Konferenčný poplatok je 10,- €.

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Sebastián Janko, PhD. (sebastian.janko@akademiapz.sk)
Posledná aktualizácia: 18.01.2024 13:40

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie