Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 15.03.2016
Miesto podujatia: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Usporiadateľ: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Odborný gestor podujatia: doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.akademiapz.sk/vedecko-vyskumna-cinnost
Kľúčové slová: trestné právo trestné právo hmotné trestné právo procesné Trestný zákon trestný poriadok
Rokovací jazyk: Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je na základe tradície pokračovať v organizovaní konferencie k aktuálnym otázkam trestného práva v teórii a praxi. Základným prvkom konferencie je výmena poznatkov z oblastí trestného práva  hmotného ako aj trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplín súvisiacich s trestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov z riešenia vedeckovýskumných úloh v oblastiach, ktoré sú príbuznými teórii trestného práva, ale aj aplikačným problémom.

Tématické okruhy

  • trestné právo hmotné
  • trestné právo procesné

Ďalšie informácie

Zaslanie prihlášky a anotácie na: veronika.markova@minv.sk do 01. 02. 2016

Zaslanie príspevku na: veronika.markova@minv.sk do 01. 03. 2016

a iné podľa potreby (účastnícky poplatok a pod.)

-  účastnícky poplatok  - 10 € - bližšie informácie v pozvánke a na internetovej stránke

http://akademiapz.sk/4-rocnik-vedeckej-konferencie-s-medzinarodnou-ucastou-aktualne-otazky-trestneho-prava-v-teorii-praxi

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Martin Mišota, (Martin.Misota@minv.sk)
Posledná aktualizácia: 14.01.2016 12:18

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie