Ako pracovať so stresom v učiteľstve?

Forma podujatia: Workshop
Termín konania: 10.03.2023
Miesto podujatia: Infocentrum UK, Štúrova 9
Usporiadateľ: Klub Učiteľskej akadémie UK
Odborný gestor podujatia: Karol Kováč, FSEV UK
Konané pod záštitou: Klub Učiteľskej akadémie UK
Odkaz na stránku konferencie: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/aktuality/2023/3/klubua-kovac.pdf
Kľúčové slová: rozvoj učiteľských kompetencií
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Klub Učiteľskej akadémie UK je priestorom neformálneho stretávania a rozvoja učiteľských kompetencií pre akademickú obec Univerzity Komenského v Bratislave, najmä pre osoby, ktoré sa podieľajú na učiteľskej príprave v predmetových aprobáciách pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

Pre osoby, ktoré sa zúčastnia všetkých desiatich stretnutí je pripravené osvedčenie s prekvapením na poslednom stretnutí.

Ďalšie informácie

Klub Učiteľskej akadémie UK vznikol vďaka podpore Rozvojového projektu MŠVVaŠ SR: 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK.
Viac na https://www.ucitelskaakademia.sk/o-projekte/klub-ua

Na workshop sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto formulára: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&resource=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DeyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJkYXRhIjp7IklkZW50aXR5UHJvdmlkZXIiOiJBZGNjTUhiWTRYTTdSUzZibTBna1ZZNmxxNjFJZ3M1T0VRbHVYUmpSQmJEbV9IR0dtLUI4RE9hb3NHYXBKeFl5OFE1TWtiWnZZQVlSRjlJU1kzSGo2am8iLCIucmVkaXJlY3QiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLm9mZmljZS5jb20vUGFnZXMvUmVzcG9uc2VQYWdlLmFzcHg_aWQ9alVjeHpucHU1MHlHY0tXNTFSaUUtVHBlVU55c0k4NUJwZHo1RXhXdkpYeFVOakpLTVRaVlRUUTVWMU5QVERsVFYwdEtSVVZZUjFoWlVpNHUmc2lkPTgxZWUxZGM0LWM3ZGYtNDFmZi1iNWU5LTIwMGViMmRmYTUxMyJ9fQ&response_mode=form_post&nonce=638137900721649962.Zjk0MTAzZjMtNjE1NS00OWUwLWI0ZWItZjFlYjhjMTRjZjA4ZGZkOTZhYTEtNTVkZS00MmZjLTkzNjMtNjZkNmJjZTVlZDdi&redirect_uri=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Flanding&msafed=0&x-client-SKU=ID_NET472&x-client-ver=6.16.0.0

Posledná aktualizácia: 07.03.2023 13:49

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie